de Kieftskamp

teamtraining

Om vastgeroeste, niet werkbare patronen in organisaties te doorbreken zijn teams nodig die een zelfstandige werkeenheid kunnen en willen vormen vanuit persoonlijke inzet en ondernemingszin. Teams die zich zorgvuldig willen bezinnen op de echte vragen, in plaats van uit te zijn op actieplannen en oplossingen. Zo creëren zij een menselijke werkomgeving, waarin iedereen tot haar en zijn recht kan komen en zich niet anders voor hoeft te doen dan hij/zij is.

twee reflecties

Ons enthousiasme over de dagen in de Kieftskamp willen we graag overdragen op iedereen die op zoek is naar een plek en een moment om volledig zichzelf te kunnen zijn. Zichzelf, zonder masker van welke makelij dan ook.
Een plek waar je iets komt brengen of halen, of niet. Een plek waar niets moet, en alles mag. Een moment van complete stilte en rust. Een moment van contemplatie en inspiratie. Een omgeving waar je veilig bent, waar verteld en geluisterd wordt. Waar iedereen gelijk is, geen hiërarchie, geen goed en geen fout, onder het motto 'Ver voorbij de ideeën over goed en fout is een plek, ik ontmoet jou daar'.
Vorden voelt als een reis vol avontuurlijke, persoonlijke ontdekkingen, die als dierbare, kostbare herinneringen in mij zijn samengesmolten, thuiskomen dus.

c.v., p.a.

Vorden voelt als een reis vol avontuurlijke, persoonlijke ontdekkingen, die als dierbare, kostbare herinneringen in mij zijn samengesmolten, thuiskomen dus.

c.b.