de Kieftskamp

private dining

private dining kent drie vormen:

Veel besturen en teams verkeren nu in een overgangsfase. Als regel verloopt die moeizaam. De neiging om dan spijkers met koppen te willen slaan is groot. Vaak zal men echter eerst bereid moeten zijn te accepteren dat het werksysteem, het bedrijf, de ander en ikzelf imperfect zijn. De bereidheid daar grondig ruimte voor te maken schept nieuwe mogelijkheden. Pas in een tijdelijk 'niets doen' kan het nieuwe zich openbaren.