de Kieftskamp

individuele retraite

Een stille periode van bezinning en onderzoek, tijdens een verblijf van een week op de Kieftskamp. Gasten worden individueel, ervaringsgericht begeleid door Corrie Stoeckart in samenwerking met het retraiteteam: Henri√ętte Middelkoop en een masseur.

Je eigen vragen en ontwikkeling vormen de rode draad in de begeleiding.

Bij de coachingsgesprekken wordt nieuw licht geworpen op je beweegredenen en barrières; zo kun je weer oorspronkelijk gewaarzijn. Tijdens massage ontdek je via je lichaam wat aan de orde is. Bij de stemsessies ervaar je (ondermeer) je inzet en in hoeverre je jezelf (nog) terughoudt. Bij de coachingsgesprekken wordt nieuw licht geworpen op je beweegredenen en op je doen en laten. Vaak vallen de schellen van je ogen!

twee reflecties van retraitegangers

Ik wist waarom ik de week retraite wilde doen, maar ik had niet kunnen bedenken hoe het zou zijn of wat het met me zou doen. Ik stapte uit mijn eigen leefstramien in een week van voor mij ongekende stilte, een ruimte die aanvankelijk een beetje beangstigend en soms heel confronterend was.
Maar wat kon ik in die ruimte uiteindelijk veel ontdekken en vooral ook voelen over dat versluierde stukje wereld in mijzelf. Een ontdekken dat voor mij onlosmakelijk verbonden is met de zuiverheid, zorg en geborgenheid van de Kieftskamp, van de mensen, van Corrie. Ik ervoer momenten van een lichtheid die ik van mezelf niet kende, heel fijn.

j.b.

Pas als er geen uitvluchten meer zijn
de kamer voor mij alleen
het huis eeuwenoud
de zorgzaamheid alomvattend
de stilte compleet
als bomen echte bomen zijn en
nachten weer sterren tonen
pas als alles klopt
dan zijn de hardnekkig blijvende onruststokers
echt die van mij alleen.

Dan zijn daar, daar op de Kieftskamp
ogen die meekijken naar mijn verhaal en iets heel anders zien
meer, scherper en mij, mij in het nu
handen die aanraken en alles anders doen voelen, completer
mijn lichaam laten vertellen wat mijn mond niet kan
mijn lichaam zomaar laten begrijpen wat het botte hoofd niet snapt
geluiden, muziek, losse klanken, verhalen, wijsheden van heinde en ver en ver verleden
alles ademt 'je bent niet alleen, jouw verhaal is tijdloos en universeel'.

Alle onderdelen met zachtheid over me uitgegoten
steeds een emmertje
met een schijnbare lukraakheid die zelden geen doel treft
tot ik smelt, breed-buik-uitadem en lucht krijg van vingertop tot teen.

Bij elkaar een geheel, een geschenk dat licht geeft en stilte.
Tot een specht zegt dat het klopt.

r.v.d.h.