de Kieftskamp

relatietherapie

Bij relatietherapie staan verlangens en knelpunten in de liefdesrelatie centraal.

Elke relatie is teer en zelf ben je kwetsbaar als je open bent over je gevoelens, over wat je ervaart in het samenzijn met de ander. Als het samenzijn een last wordt of al teveel vraagtekens oproept is goede raad geboden. Je hart is een goede raadgever. Echter, door pijnlijke ervaringen is het hart vaak dicht.

Je moet veel van elkaar houden om samen oud te willen worden...
Obstakels dienen opgeruimd te worden wanneer dat aan de orde is.

Als regel duurt een gesprek twee uur waarbij begeleiding meestal plaats vindt met beide partners tegelijk; soms ook één op één.

Relatietherapie kent drie vormen:

Zie verder bij retraite.