de Kieftskamp

In de Kieftskamp scheppen we voor gasten de voorwaarden zich thuis te voelen, zich te bezinnen en zelfonderzoek te doen.

Je kunt er genieten van schoonheid, van mens zijn, van stilte en van de natuur.

Gasten worden individueel en ervaringsgericht begeleid, zeven dagen lang.

Tijdens massage-sessies ontdek je via je lichaam wat aan de orde is en
bij de stem-sessies ervaar je je inzet en in hoeverre je jezelf (nog) terughoudt.

In coachingsgesprekken wordt nieuw licht geworpen op je beweegredenen
en op je doen en laten. Er ontstaat meer en helder zicht op de werkelijkheid.

Corrie Stoeckart

 

De eerstvolgende retraite:

  1. zaterdag 28 maart t/m vrijdag 3 april 2015 - nog 1 plaats beschikbaar
  2. zaterdag 30 mei t/m vrijdag 5 juni 2015